Respektujte nabídky

respekt citace

Respekt je někdy špatně pochopen a většina lidí ho považuje za samozřejmost, i když je to jedna z nejdůležitějších postav, kterou musíme praktikovat sobě i ostatním lidem. Je důležité vědět, proč na respektu záleží, protože je to jedna z mnoha věcí, které nás oddělují od zvířat. Jedná se o základní morální hodnotu, která nás velmi odlišuje od ostatních živých tvorů na této Zemi. To je důvod, proč jsou vztahy budovány a trvalé. Respekt by neměl být brán jako slabost, ale jako síla; vyžaduje sílu a opravdovou lásku respektovat názor, jednání a rozhodnutí někoho jiného. Je politováníhodné, že v dnešní generaci se respekt již neprovádí hrdě. Nyní je to bráno jako znamení méněcennosti a je na něj pohlíženo jako na sebe degradující.

Přemýšleli jste někdy o tom, jaký by to byl svět, kdybychom se navzájem nerespektovali? Pokud si myslíte, že je nyní svět pokazený, bude to ještě horší, pokud slovo „respekt“ nikdy neexistovalo. Respektovat sebe sama je na druhé straně stejně důležité jako respektovat ostatní. Když si vážíte sami sebe, definujete svou vlastní hodnotu jako lidská bytost. Pokud si nevážíte sami sebe, nebudete vědět, jak si vážit i ostatních lidí. Stejně je to s láskou, čestností, nadějí a vírou. Pokud všechny tyto věci nejprve procvičíme, než to uděláme jiným lidem, dosáhneme nejen svého plného potenciálu lidských bytostí, ale budeme moci vytvořit mnohem lepší svět i pro příští generaci.

Shromáždili jsme některé z nejznámějších zpráv o respektu k vám, které můžete použít jako inspiraci. Pamatujte, že ať už jste kdekoli a kdekoli, nikdy nezapomeňte respektovat sebe a lidi kolem sebe. Doufáme, že se vám tyto úžasné citáty o úctě budou líbitRespektujte nabídky

1. Existuje spousta lidí, které obdivuji a respektuji, ale já nechci nutně být jako oni. Jsem příliš šťastný, že jsem sám sebou. - James D’arcy

2. Buďte mírumilovní, buďte zdvořilí, dodržujte zákony, respektujte každého; ale pokud na vás někdo položí ruku, pošlete ho na hřbitov. - Malcolm X

3. Bez pocitů úcty, co odlišuje muže od zvířat? - Konfucius

4. Čestná komunikace je postavena na pravdě a integritě a na respektu jednoho k druhému. - Benjamin E. Mays

5. Buďte laskaví, neposuzujte a respektujte ostatní. Pokud to dokážeme všichni, svět by byl lepším místem. Jde o to naučit to další generaci. - Jasmine Guinness

6. Každé zvíře má svůj příběh, své myšlenky, snění a zájmy. Všichni pociťují radost a lásku, bolest a strach, jak nyní víme bez jakéhokoli stínu pochyb. Všichni si zaslouží, aby jim lidské zvíře poskytlo úctu, že se o ně bude pečovat, s velkou úctou k těmto zájmům nebo ponechané v míru. - Ingrid Newkirková

7. Jsem lékař - je to povolání, které lze považovat za zvláštní poslání, oddanost. Vyžaduje zapojení, respekt a ochotu pomoci všem ostatním lidem. - Ewa Kopacz

8. Většina dobrých vztahů je postavena na vzájemné důvěře a respektu. - Mona Sutphen

9. Respekt je to, co dlužíme; láska, co dáváme. - Philip James Bailey

10. V životě jsem viděl mnoho bouří. Většina bouří mě zaskočila, takže jsem se musel velmi rychle naučit hledat dál a pochopit, že nejsem schopen ovládat počasí, cvičit umění trpělivosti a respektovat zuřivost přírody. - Paulo Coelho

11. Znalosti vám dodají sílu, ale respekt postavy. - Bruce Lee

12. Ztratíme-li navzájem lásku a sebeúctu, tak nakonec zemřeme. - Maya Angelou

13. Úcta k sobě vede naši morálku, úcta k druhým vede naše způsoby. - Laurence Sterne

14. Jednou z nejupřímnějších forem respektu je ve skutečnosti naslouchání tomu, co má říci jiný. - Bryant H. McGill

15. Dítě, které smí být neúctivé ke svým rodičům, nebude mít vůči nikomu skutečnou úctu. - Billy Graham

respekt citace

16. Pouto, které spojuje vaši pravou rodinu, není vazbou na krev, ale na úctu a radost v životě toho druhého. - Richard Bach

17. Předsudek je hříšný. Všechna krev teče červeně. A nejškodlivějším a nejbláznivějším druhem předsudků je předsudek vůči vám samému. Každá žena je tvá sestra a každá žena potřebuje své sestry. Zkuste tedy dát ostatním ženám zdvořilost vašeho soucitu, úcty a odpuštění. Milujte se navzdory - a kvůli - vašim nedostatkům. - Jewell Parker Rhodes

18. Největší ingrediencí v nejlepším příteli je někdo, jehož činy respektujete a kolem kterého můžete být skutečně sami sebou. - Renee Olsteadová

19. Život je krátký a měli bychom respektovat každý jeho okamžik. - Orhan Pamuk

20. Musíme odmítnout jakoukoli politiku zaměřenou na lidi kvůli rase nebo náboženství. To není otázka politické korektnosti. Jde o pochopení toho, co nás dělá silnými. Svět si nás váží nejen pro náš arzenál; respektuje nás za naši rozmanitost a naši otevřenost a za způsob, jakým respektujeme každou víru. - Barack Obama

21. Může dojít k selhání člověka, který neztratil odvahu, svou povahu, sebeúctu nebo sebevědomí. Stále je králem. - Orison Swett Marden

22. Když procvičujete vděčnost, máte pocit úcty vůči ostatním. - Dalajlama

23. Hra basketbalu pro mě byla vším. Moje útočiště, místo, kam jsem vždy chodil tam, kde jsem potřeboval pohodlí a klid. Bylo to místo intenzivní bolesti a nejintenzivnějších pocitů radosti a uspokojení. Je to vztah, který se postupem času vyvinul a dal mi tu největší úctu a lásku ke hře. - Michael Jordan

24. Bez pokory v sobě není úcta k druhým. - Henri Frederic Amiel

25. Nebudeme se shodnout na každém čísle. Respektujme ale tyto rozdíly a respektujme jeden druhého. Uznejme, že nesloužíme ideologii ani politické straně; sloužíme lidem. - John Lynch

jak dobře znáte navzájem otázky

26. Píšu pro ty ženy, které nemluví, pro ty, které nemají hlas, protože byly tak vyděšené, protože jsme naučeni respektovat strach více než sami sebe. Naučili nás, že ticho by nás zachránilo, ale nebude. - Audre Lorde

27. Buďte válečníkem, pokud jde o plnění vašich ambicí. A svatý, pokud jde o zacházení s lidmi s úctou, modelování velkorysosti a projevování přímé lásky. - Robin S. Sharma

28. Naši rodiče si zaslouží naši čest a úctu za to, že nám dali život sám. Kromě toho téměř vždy přinesli nespočet obětí, když se o nás starali a živili nás v dětství a dětství, poskytovali nám životní potřeby a ošetřovali nás fyzickými nemocemi a emocionálními stresy z dospívání. - Ezra Taft Benson

29. Buďte věrní těm, kdo jsou věrní vám. A respektujte každého, dokonce i své nepřátele, a konkurenci. - John Cena

30. Fotbal je jako život - vyžaduje vytrvalost, sebezapření, tvrdou práci, obětavost, odhodlání a respekt k autoritě. - Vince Lombardi

31. Nejde mi o to, že mě máš nebo nemáš rád. Žádám jen o to, abys mě respektoval jako lidskou bytost. - Jackie Robinson

respekt citace

32. Nepotřebujeme sdílet stejné názory jako ostatní, ale musíme respektovat. - Taylor Swift

33. Dozvěděli jsme se o vděčnosti a pokoře - že k našemu úspěchu přispělo tolik lidí, od učitelů, kteří nás inspirovali, až po školníky, kteří udržovali naši školu v čistotě, a my jsme se učili vážit si příspěvku každého a chovat se ke každému s úctou. - Michelle Obama

34. Pamatujme, že jsme všichni součástí jedné americké rodiny. Jsme jednotní ve společných hodnotách, a to zahrnuje víru v rovnost podle zákona, základní respekt k veřejnému pořádku a právo na pokojný protest. - Barack Obama

35. Respektujte své úsilí, respektujte sebe. Sebeúcta vede k sebekázni. Když máte oba pevně pod opaskem, je to skutečná síla. - Clint Eastwood

36. Morální autorita vychází z dodržování univerzálních a nadčasových zásad, jako je poctivost, bezúhonnost, zacházení s lidmi s úctou. - Stephen Covey

37. Každý by měl být respektován jako jednotlivec, ale nikdo nebyl zbožňován. - Albert Einstein

38. Naše hluboká úcta k půdě a její sklizni je odkazem generací zemědělců, kteří položili jídlo na naše stoly, zachovali naši krajinu a inspirovali nás silnou pracovní morálkou. - James H. Douglas, Jr.

39. Rád si získávám nové přátele a vážím si lidí z mnoha různých důvodů. - Taylor Swift

40. Fotbal je hodně jako život v tom, že učí, že práce, obětavost, vytrvalost, konkurenceschopnost, obětavost a respekt k autoritě jsou cenou, kterou musí každý z nás zaplatit, aby dosáhl jakéhokoli cíle, který má smysl. - Vince Lombardi

41. Věřím, že na práci s dobrými lidmi záleží, protože pak je dobré pracovní prostředí. Pokud mezi lidmi, se kterými pracujete, existuje pocit úcty a víry, pak se jedná o dobrou práci. - Ranbir Kapoor

42. Všichni máme cíle: Chceme na tom záležet. Chceme být důležití. Chceme mít svobodu a moc pokračovat v naší tvůrčí práci. Chceme respekt od našich kolegů a uznání za naše úspěchy. Ne z marnivosti nebo sobectví, ale z opravdové touhy naplnit náš osobní potenciál. - Ryan Holiday

43. Myslím si, že nejdůležitější věcí v životě je sebeláska, protože pokud nemáte sebelásku a úctu ke všemu, co se týká vašeho vlastního těla, vaší vlastní duše, vaší vlastní kapsle, jak tedy můžete mít autentickou vztah s někým jiným? - Shailene Woodley

44. Literatura přispívá k realitě, jednoduše ji nepopisuje. Obohacuje nezbytné kompetence, které každodenní život vyžaduje a poskytuje; a v tomto ohledu zavlažuje pouště, kterými se již naše životy staly. - C. S. Lewis

45. Mám větší úctu k muži, který mi dá vědět, kde stojí, i když se mýlí, než tomu, kdo přijde jako anděl a není nic jiného než ďábel. - Malcolm X

respekt citace

46. ​​Osoba je osoba, bez ohledu na to, jak malá. - Dr. Seuss

47. Pokud jste spokojeni, že jste prostě sami sebou a nesrovnáváte nebo nekonkurujete, všichni vás budou respektovat. - Lao Tzu

48. Říkám koním „božská zrcadla“ - odrážejí zpět emoce, které jste do nich vložili. Pokud se zamilujete do lásky a úcty a laskavosti a zvědavosti, kůň vám to vrátí. - Allan Hamilton

49. Chceme-li respektovat zákon, musíme nejprve učinit zákon úctyhodným. - Louis D. Brandeis

50. Skutečnou známkou profesionality je schopnost respektovat všechny ostatní za jejich styly a vždy najít něco pozitivního v každém kulinářském zážitku a zdůraznit to ve svých myšlenkách a slovech. - Johnny Iuzzini

51. Pokud nebudeme svobodní, nikdo nás nebude respektovat. - A. P. J. Abdul Kalam

52. Moji rodiče mě učili o důležitosti vlastností, jako je laskavost, respekt a čestnost, a uvědomuji si, jaké ústřední hodnoty jako tyto pro mě byly po celý život. - Kate Middleton

53. Chovejte se ke všem s úctou a laskavostí. Doba. Žádné vyjímky. - Kiana Tom

54. Není to tak, že by Irové byli cyničtí. Spíše to je, že mají úžasný nedostatek respektu ke všemu a všem. - Brendan Behan

55. Jsem trochu hodná holka - a nejsem. Jsem hodná holka, protože opravdu věřím v lásku, bezúhonnost a úctu. Jsem špatná holka, protože ráda škádlím. Vím, že mám v balíčku karet sexappeal. Ale ráda přimím lidi myslet. To je to, co příběhy v mé hudbě dělají. - Katy Perry

56. Měl jsem to štěstí, že pracuji s tak skvělými lidmi: lidmi, kteří jsou tak pracovití a mají k sobě navzájem takovou úctu a uznání. - Blake Lively

57. Snad nejjistější zkouškou integrity jednotlivce je jeho odmítnutí dělat nebo říkat cokoli, co by poškodilo jeho sebeúctu. - Thomas S. Monson

58. Jedna věc, kterou jsem se naučil při všech vzestupech a pádech, je, že pokud děláte věci správně, máte základní skupinu lidí. Nejen základní skupina, jako jsou vaši kamarádi nebo kamarádi, ale skupina lidí, která má na vás dobrý vliv, které respektujete a obdivujete, a víte, že pokud jsou na vaší straně, děláte něco správně. - Doufám, Solo

59. Myslím, že jsem vůdce přirozeného původu. Vím, jak se sklonit před autoritou, pokud je to autorita, kterou respektuji. - Tupac Shakur

60. Pokrytec pohrdá těmi, které podvádí, ale sám sebe nectí. Pokud by mohl, udělal by ze sebe také dupe. - William Hazlitt

61. Vždy existuje nebezpečí, že můžeme tuto práci vykonat jen kvůli ní. Tady přichází úcta, láska a oddanost - že to děláme Bohu, Kristu, a proto se to snažíme dělat co nejkrásněji. - Matka Tereza

62. Různí lidé mají různé názory a je v pořádku respektovat je všechny. - Juan Pablo Galavis

respekt citace

63. Jsem ten, kdo nosí na tričkách a zboží slova „shon, loajalita, respekt“. Moje publikum jsou děti. Je velmi lichotivé vidět dítě nosit tričko; je ještě lichotivější, když k tobě přišel táta a řekl: ‚Sleduji tě se svým dítětem. Pokračujte v tom, co děláte. Jste vzorem pro mého syna. “- John Cena

64. Přijímám vás a dostáváte ode mě stejný respekt, ať jste černí, bílí, gay rovní, asijští, bisexuální, australští, vysokí, tlustí, ať už je to cokoli. Všichni jsme lidé a dívám se na lidi světa stejně jako na své bratry a sestry. - Nash Grier

65. Mnoho lidí nesnášelo mou netrpělivost a poctivost, ale nikdy mi nezáleželo na přijetí, stejně jako na respektu. - Jackie Robinson

66. Mým cílem je milovat každého. Nenávidím nikoho. Bez ohledu na jejich rasu, náboženství, jejich sklony, touhu jejich srdce a to, jak chtějí žít svůj život a rozhodnutí, která činí. Dokážu dokonce respektovat rozhodnutí lidí a výběr životního stylu, stejně jako doufám, že mají zdvořilost respektovat moje rozhodnutí a mé volby. - Kirk Cameron

67. Není to tak, že by Irové byli cyničtí. Spíše to je, že mají úžasný nedostatek respektu ke všemu a všem. - Brendan Behan

68. Aby člověk mohl existovat, musí se bouřit, ale vzpoura musí respektovat limity, které sama v sobě objevuje - limity, kde se setkávají mysli a při kterých musí začít existovat. - Albert Camus

69. Při hledání lásky si myslím, že je důležité být trpělivý. V rámci vztahu si myslím, že je důležité být upřímný, komunikovat, respektovat a důvěřovat a snažit se dát víc, než si vezmete. - Kina Grannis

70. Nic není opovržlivějšího než respekt založený na strachu. - Albert Camus

71. V republikách existuje velké nebezpečí, že většina nemusí dostatečně respektovat práva menšiny. - James Madison

72. Chtěl jsem zastupovat menšiny, pokud jde o lidi, kteří byli ve škole šikanováni, nebo gayů, lesbiček či transsexuálů nebo lidí, kteří nemají blonďaté vlasy a modrooké oči. Mám krátké vlasy a jsem pokrytý tetováním. Líbí se mi ukázat lidem, že je v jejich právech odlišit se. - Ruby Rose

73. Každý ve společnosti by měl být vzorem nejen pro sebeúctu, ale také pro úctu ostatních. - Barry Bonds

74. Společnost jako celek nesmírně těží z prostředí, ve kterém mohou mít všechny osoby, bez ohledu na rasu nebo pohlaví, příležitost získat respekt, odpovědnost, povýšení a odměnu na základě schopností. - Sandra Day O'Connor

75. Budu respektovat hranice svých zkušeností, ale to mi nezabrání ve snaze jít příkladem své práce. Být dobrým spoluhráčem a vyzvedávat je na hřišti i mimo něj je můj jednoduchý cíl. - Anthony Rizzo

76. Tvrdím, že jednotlivec, který poruší zákon, který mu svědomí říká, je nespravedlivý a který dobrovolně přijme trest odnětí svobody, aby vzbudil svědomí komunity nad jeho nespravedlností, ve skutečnosti vyjadřuje nejvyšší úctu k právu. - Martin Luther King, Jr.

77. Projevujte úctu všem lidem, ale plazte se k žádnému. - Tecumseh

78. sebeúcta je ovocem disciplíny; pocit důstojnosti roste se schopností říkat si ne. - Abraham Joshua Heschel

respekt citace

79. Neuvědomujeme si, že sebeúcta přichází se soběstačností? - A. P. J. Abdul Kalam

80. Otevřenost, respekt, bezúhonnost - to jsou zásady, které musí být základem téměř každého dalšího rozhodnutí, které učiníte. - Justin Trudeau

81. Jak stárnete, rostete a dospíváte, a to by se nikdy nemělo zastavit. Jakmile přestanete růst, žijete. Vždy budu růst, navždy se učím, navždy přijímám rady od lidí, které hluboce respektuji. - Odell Beckham, Jr.

82. Myslím, že nejsexi věcí na každém je inteligence. Vážím si někoho, kdo má mozek a chce ho používat víc než jen hezkou tvář a status. - Sophia Bushová

83. náboženské a ve světských záležitostech přitahují následovníky horlivější víry. Pokud jste umírnění v jakémkoli ohledu - pokud jste umírnění při potratech, pokud umírněně ovládáte zbraně nebo pokud jste umírnění ve své náboženské víře - nevyvinul se z toho tažení Jsem buď dobrý, nebo špatný, dobrý nebo špatný, s námi nebo proti nám. - Jimmy Carter

84. Uvědomuji si, že muži a ženy z armády chodí ven, obětují své životy a způsobují újmu mé svobodě projevu a svobodám v této zemi a mé svobodě posadit se nebo pokleknout, takže mám maximální respekt k nim a myslím, že to, co jsem udělal, bylo vytrženo z kontextu a otočeno jiným způsobem. - Colin Kaepernick

85. Láska je o vzájemném respektu, kromě přitažlivosti. - George Best

86. Tento náš svět se nesmí vyhýbat tomu, aby se stal komunitou strašného strachu a nenávisti, a místo toho být hrdým společníkem vzájemné důvěry a respektu. - Dwight D. Eisenhower

87. Být jedním, být jednotný je skvělá věc. Ale respektovat právo být odlišný je možná ještě větší. - Bono

88. Nedostatek hranic vyvolává nedostatek respektu.

89. Nemůžete přinutit někoho, aby vás respektoval, ale můžete odmítnout být neúctou.

90. Respekt by měl být první, co dáte.

91. Pokud vás lidé respektují, respektujte je zpět, pokud vás neuctí, respektujte je zpět. Představují svou ideologii, kterou vy zastupujete svou.

respekt citace

92. Neztrácejte slova s ​​lidmi, kteří si zaslouží vaše mlčení. Nejsilnější věcí, kterou můžete říct, někdy není vůbec nic.

93. Pokud chcete respekt, musíte se ho naučit také dávat.

94. Respekt začíná u vás.

95. Nenechte někoho, aby vám vyhovovalo, když vás nerespektoval.

96. Nesnižujte své standardy pro nikoho a nic. Sebeúcta je všechno.

97. Skutečně silné ženy nevysvětlují, proč chtějí respekt. Prostě nezapojují ty, kteří jim to nedávají.

98. Lidé, kteří se vstřebávají sami, přemýšlejí jen o tom, co jim v tuto chvíli dělá dobrý pocit - nemají žádnou úctu ani úctu k nikomu jinému.

99. Je ironií, že lidé mají tendenci měnit svůj postoj k vám, když s nimi začnete zacházet tak, jak se chovají k vám.

100. To, jak lidé zacházejí s jinými lidmi, je přímým odrazem toho, jak se cítí o sobě.

101. Chovejte se ke všem s laskavostí a úctou, dokonce i k těm, kteří jsou k vám hrubí - ne proto, že jsou milí, ale proto, že jste.

102. Respektujte se natolik, abyste odcházeli od všeho, co vám již neslouží, neroste vás nebo vám dělá radost.

103. Všichni požadujeme a chceme respekt, muže nebo ženu, černou nebo bílou. Je to naše základní lidské právo. - Aretha Franklin

104. Když se přiblížím k dítěti, ve mně vzbudí dva city; něha k tomu, čím je, a úcta k tomu, čím se může stát. - Louis Pasteur

105. Respektujte své rodiče. To, co vám řeknou, je pravda. Tvrdá práce, obětavost a víra vám poskytnou cokoli. Představivost bude řídit sama. Můžete získat vše, co chcete, ale musíte mít víru za všemi svými nápady. Držte se svých cílů a věřte nehynoucí. - Russell Simmons

106. Změna klimatu nerespektuje hranice; nerespektuje, kdo jste - bohatí a chudí, malí i velcí. Proto tomu říkáme „globální výzvy“, které vyžadují globální solidaritu. - Ban Ki-moon

107. Velmi si vážím postupného zlepšování a takové věci jsem v životě udělal, ale vždy mě přitahovaly revoluční změny. Nevím proč. Protože jsou těžší. Emocionálně jsou mnohem stresující. A obvykle procházíte obdobím, kdy vám každý říká, že jste úplně selhali. - Steve Jobs

108. Jsem hodná holka, protože opravdu věřím v lásku, bezúhonnost a úctu. - Katy Perry

109. Ženy žijí životy neustále se omlouvající. Rodí se a vyrůstají, aby nesli vinu za chování ostatních lidí. Pokud s nimi je zacházeno bez respektu, říkají si, že si nezískali respekt. Pokud na ně jejich manžel nemá chuť, je to proto, že jsou neatraktivní. - Germaine Greer

110. Nikdy si nevážte muže pouze pro jejich bohatství, ale spíše pro jejich filantropii; nevážíme slunce pro jeho výšku, ale pro jeho použití. - Gamaliel Bailey

111. Velmi si vážím minulosti. Pokud nevíte, odkud jste přišli, nevíte, kam máte namířeno. Mám úctu k minulosti, ale jsem osobností okamžiku. Jsem tady a dělám, co je v mých silách, abych byl úplně soustředěn na místo, kde jsem, a pak jdu vpřed na další místo. - Maya Angelou

112. Musíte být respektováni k lidem a tvrdě pracovat, abyste byli ve formě. A já jsem trénoval velmi tvrdě. Když ostatní hráči šli po tréninku na pláž, byl jsem tam a kopal míč. - Pele

113. Tomu se říká inteligentní síla. Využití všech možných nástrojů a partnerů k prosazování míru a bezpečnosti. Nenechávejte nikoho stranou. Projevuje úctu i nepřátelům. Snažit se pochopit, pokud je to psychologicky možné, vcítit se do jejich perspektivy a úhlu pohledu. Pomáháme definovat problémy a určujeme řešení. - Hillary Clintonová

smutné rozbít citáty, které vás rozplačou

114. Prázdná zeď sociálního a profesionálního nepřátelství čelí ženské lékařce, která vytváří situaci singulární a bolestivé osamělosti, takže jí chybí podpora, úcta nebo odborné rady. - Elizabeth Blackwell

115. Když jsou muži a ženy schopni respektovat a akceptovat své rozdíly, pak má láska šanci rozkvést. - John Gray

749akcie