Výroky pro duši

Obsah

Nějak přijde čas, když se v životě nebudete mít tak dobře. Máte problémy, stres, depresi nebo prostě nemáte chuť něco dělat. Hledáte odpovědi, sami nebo s někým. Obrátíte se na své přátele a požádáte o pomoc. Existuje několik způsobů, jak se dostat zpět na pevnou zem. Nemůžete nic dělat a čekat, až se situace zlepší. Ať je to jakkoli, každý musí vědět, co mu pomůže v obtížné situaci. Protože je lepší začít dříve, než když už je pozdě.

Přísloví pro duši a život

Může se také stát, že sedíte na Facebooku a díváte se na příspěvky od skupin. Najednou uvidíte nabídku nebo hluboké rčení a pochopíte, že máte pravdu. Jen jedna věta může zlepšit náladu a usnadnit život. • Myšlení je rozhovorem o duši.
 • Vydáte mou duši, jako by v ní píseň hvězd našla ozvěnu.
 • Slzy jsou letní déšť duše.
 • Duše je zapálena v lásce, ale neví
  jak miluje.
 • Skutečným atributem duše je pocit
  Nekonečný.
 • Radost duše má být účinná v srdci.
 • Duše má čtyřnásobnou schopnost létat: smysly,
  znalosti, vůle a vhled.
 • Tělo je hrobem duše.

Duše pro Facebook

Pro svůj vlastní příspěvek na Facebooku můžete použít bezplatná a povznášející slova. Protože na této platformě sdílíte své myšlenky a nápady s ostatními.

 • Lidé, které podporujeme, nám dávají podporu v životě.
 • Nejlepší způsob, jak mít přítele, je být sám sebou.
 • Pravda je pouze štěstí, které lze sdílet s ostatními.
 • Největším nepřítelem kvality je rychlost.
 • Šťastný není někdo, kdo se tak ostatním zdá, ale někdo, kdo si to myslí.
 • Kéž se s vámi den rozloučí lehkým mrakem.
 • Bůh nebere břemena, ale posiluje ramena
 • Život dělá a trpí. Čím více je člověk znám, tím hlubší je jeho emoční utrpení

Výroky, které se dotýkají duše

Duchovní rčení nebo slova obecně mají tuto velkou moc působit hodně na naši duši. Nutí nás přemýšlet o tom, na co jsme nikdy nemysleli. Pomáhají nám dělat kroky, na které jsme se dříve neodvážili. Většinu času se tato rčení vztahují k našim vlastním myšlenkám, to znamená, že odpovídají našemu světonázoru.

 • Člověk musí vyvinout metodu pro všechny konflikty, která vylučuje pomstu, agresi nebo odplatu. Základem takové metody je láska.
 • Štěstí často vzniká pozorností na malé věci, neštěstí často zanedbáváním malých věcí.
 • Každý z nás je anděl pouze s jedním křídlem. A můžeme létat, jen když se obejmeme.
 • Štěstí nežije ve svém vlastnictví a ne ve zlatě, pocit štěstí je doma v duši.
 • Nejste doma, kde žijete, ale kde vás chápou.
 • Štěstí života nespočívá v tom, že máte malé nebo žádné potíže, ale že je všechny překonáte vítězně a slavně.
 • Mysl nám může říci, co nedělat. Ale srdce nám může říci, co máme dělat.
 • Minulost je historie, budoucnost je záhadou, ale každý okamžik je darem.

Krásné výroky od duše

Oči jsou zrcadlem duše. To je to, co hodně říkají a mají pravdu. Někomu můžete lhát slovy, ale ne očima. Odrážejí náš stav a odhalují druhému člověku, co si myslíme a cítíme.

jak svést dívku prostřednictvím textu?
 • Bohužel dvě duše žijí! v mých prsou, / jeden se chce oddělit od druhého: / jeden lpí na světě s lpícími orgány s hrubou láskou; / druhý prudce stoupá z prachu / do říší vysokých předků.
 • Duše, která nikdy neznala pravdu, nemůže mít nikdy lidskou podobu.
 • Lidská duše / připomíná vodu: / pochází z nebe / stoupá do nebe / a znovu sestupuje / musí jít na Zemi, / neustále se měnící.
 • Duše je loď, rozum je řízení a pravda je přístav.
 • Když duše myslí, nedělá nic jiného, ​​než mluvit sama se sebou, ptát se sama sebe a odpovídat, potvrzovat a negovat.
 • Duše se živí tím, z čeho má radost.
 • Existuje oko duše, pouze s ní lze vidět pravdu.
 • Psychologická analýza nervového vždy odhaluje přítomnost tendence ke znehodnocování, která je souhrnně namířena proti všem.

Nejlepší výroky o duši

To také velmi dobře zapadá do přání pro každou příležitost.

 • Duše je milenkou, tělo služebnou, protože protože duše sděluje život svému tělu, má ho pod kontrolou a tělo se při přijímání života odevzdává duši.
 • Moudrost nepřichází do škodlivé duše a nebývá v těle, které je závislé na hříchu.
 • Jelikož nejsem bohatý, přináším do tvé duše mnoho.
 • Hlavní věc je mít duši, která miluje pravdu a přijímá ji, kdekoli ji najde.
 • Bez vnitřního tepla nebylo v životě dosaženo ničeho velkého nebo krásného.
 • Silná duše se vší svou jemnou a jemnou hmatatelností je nejšťastnějším darem z nebe.
 • Co nevidí pochopení porozumění, dětská mysl cvičí v jednoduchosti.
 • Toto je jedno z tajemství života: léčit duši smysly a smysly skrze duši.

Citáty o zraněné duši

Bohužel se nám často stává, že nás bolí srdce i mysl. Pak se s tím buď pokusíme udělat všechno, nebo vůbec nic. Když to bolí, vše, co chceš udělat, je lehnout si a plakat.

 • Odpusťte svým nepřátelům, ale nikdy nezapomeňte na jejich jména.
 • Pod všemi maskami, které nosíš, jsi zapomněl, kdo jsi.
 • Poté, co jsem poznal temnou stránku vašich slov, to byl okamžik, kdy jsem se vám otočil zády.
 • Myslíš si, že tě nenávidím - Ne, opovrhuji vám!
  Protože nenávist je pocit a ty si nezasloužíš city.
 • Bylo to naposledy, co jsi mě ponížil, všechny rány se nakonec zahojí, ale během této doby tam už nebudeš.
 • Nevěřte příliš rychle; některým chvíli trvá, než předvedou své skutečné barvy.
 • Nikdy pro mě neexistoval a nikdy nebyl mou první velkou láskou, protože nepočítám lháře.
 • Nemůžete změnit osobu, ale můžete změnit sebe.

Temné výroky o duši

Pokud se vám nelíbí a vidíte svět pouze černobíle, pak chcete být pesimistický a mluvit jen o špatných věcech.

krásné květiny pro krásnou ženu citáty
 • Všechno vytvořené je pomíjivé.
 • Tam, kde je hodně citu, tam je také hodně utrpení.
 • Pokud mám na výběr mezi ničím a bolestí, pak si zvolím bolest.
 • Čím blíže se dostanete k cíli, tím více obtíží narůstá.
 • Abyste mohli opravdu žít, musíte několikrát zemřít.
 • Zdá se přirozené být smutný.
  Je to dech pro radost
  připravuje na to duši.
 • Do tří slov mohu shrnout vše, co jsem se o životě naučil: pokračuje.
 • Odpovídá zákonu života: když se jedny dveře před námi zavřou, další se otevřou. Tragédií však je, že se podíváte na zavřené dveře a ty otevřené ignorujete.

Dobré výroky pro duši s obrázky

Člověk čte dobrá slova, když chce dělat duši dobře. Někdy to stačí, někdy ne. Vše závisí na samotném člověku.

Good-sayings-for-the-soul-with-pictures-1

Good-sayings-for-the-soul-with-pictures-2

Good-sayings-for-the-soul-with-pictures-3

Good-sayings-for-the-soul-with-pictures-4

Good-sayings-for-the-soul-with-pictures-5

Good-sayings-for-the-soul-with-pictures-6

jste pro ni krásné citáty

Good-sayings-for-the-soul-with-images-7

Good-sayings-for-the-soul-with-pictures-8