Přísloví ke křtu

Obsah

to je důvod, proč piju meme

Mnozí z nás ani nevědí, proč křtíme své děti, nebo pozadí křtu. Je to jen stará tradice nebo je to nutnost? Každý se musí rozhodnout sám. Nakonec je mnoho dětí pokřtěno, protože to je prostě zvyk a všechny děti jsou pokřtěny v rodině, mezi přáteli a v sousedství. Na tomto místě bychom chtěli zmínit několik důvodů ke křtu:

 • Nejdůležitějším důvodem křtu, přinejmenším z náboženského hlediska, je získání Boží ochrany. Od té chvíle už Bůh nenechává dítě na pokoji.
 • Křest je považován za druh díkuvzdání Bohu za to, že má zdravé dítě.
 • Křtem rodiče přenášejí svou víru na dítě, které je základem pro pozdější náboženský vývoj.
 • Křest také posiluje víru člověka.
 • Křest je samozřejmě také příležitostí, jak spojit příbuzné a přátele a slavit s dítětem.

Bývalo zvykem dítě zcela ponořit. Dnes stačí malé postříkání vodou. Dítě je nyní součástí společenství s Bohem. Existuje však také mnoho rodičů, kteří nedávají své děti pokřtít, protože chtějí, aby se jejich děti rozhodly, zda chtějí nebo ne. Tyto děti pak mohou být pokřtěny samostatně v dospělosti, pokud si to přejí.Legrační výroky ke křtu

Křest je především svátek pro dospělé. Jako na každém festivalu, i zde jsou dárky, spousta jídla a přípitek nebo dva při křtu. Od přání požehnání až po blahopřání dítěti je vše zahrnuto. Dítě samozřejmě nic z toho nepochopí, a proto je většina výroků zaměřena na rodiče.

 • Každý, kdo říká, že na tomto světě existuje sedm divů, nikdy neviděl narození dítěte. Každý, kdo říká, že bohatství je všechno, nikdy neviděl úsměv dítěte. Každý, kdo říká, že tento svět již nelze zachránit, zapomněl, že děti znamenají naději.
 • Nechť ve vašem srdci přebývá jistota, že po každé bouři září duha.
 • Přejeme malé hlavní postavě a vám krásný křest. Gratulujeme.
 • Drahá rodina ..., drahé pokřtěné dítě, na radostný svátek křtu zasíláme velmi vřelé pozdravy a přejeme vám i malému pokřtěnému dítěti hodně štěstí v jeho budoucnosti a Božím požehnání.
 • Rodiče, kmotři a faráři, vám dnes šeptají hodně do ucha. Měli byste si ponechat pouze to, co pomáhá učinit život smysluplným. Stručně proto zopakuji, co je opravdu důležité: Buďte a vždy zůstaňte tím, kým ve skutečnosti jste!
 • Děti by měly dostat od rodičů dvě věci: kořeny a křídla.
 • Možná si ten den nebudete pamatovat. Ale vyrostete s vědomím, že existují lidé, kteří vás bezpodmínečně milují a vždy tu budou pro vás.
 • Bůh tě ochraňuj a všechno štěstí by ti mělo dát budoucnost. Gratulujeme vám ke křtu.

Krátká slova pro karty ke křtu

Jednou z tradic je rozdávat dětem karty ke křtu. Ale co píšeš na kartu? Koneckonců, dítě ještě neumí číst. Od „gratulací“ po texty z dětských knih nebo sladké výroky z internetu - vše je možné. Je jen důležité, aby se to říkalo s rodiči a dítětem. Pokud nejste sami náboženští, ale rodiče dítěte jsou velmi konzervativní, měli byste si dát podporu a udělat jim laskavost při hledání něčeho, co vám vyhovuje.

mám pro tebe ráda básně
 • Budoucnost by pro vás měla nést květiny v jasných barvách, zářivě krásné. Štěstí a radost by ve vašem životě měla být každý den jasná!
 • Dnes, v tak důležitý den pro vás, bychom chtěli s vámi zasadit strom jako symbol lásky, štěstí, harmonie a důvěry v naši malou rodinu, kde jsou kořeny vašeho života.
 • Gratulujeme ke křtu svatému. Kéž vás Bůh ochrání před zármutkem a nebezpečím. Přeji vám to a ještě mnohem víc, drahá [jméno osoby, která má být pokřtěna], ...
 • Přejeme vše nejlepší ke dni křtu! Může vyzařovat zář z vysokého festivalu, který osvětluje svět, ve kterém budete žít!
 • Poté, co se narodíte, je křest dalším krokem na vaší životní cestě, bez ohledu na to, jak mladý. Čisté srdce, spousta lásky a štěstí může být vždy vaším společníkem.
 • Jsi naše sluníčko! K vašemu křtu svatému přejeme vám i vašim rodičům vše nejlepší a lásku. Život by k vám měl být vždy laskavý a přátelský! Všechno nejlepší v těsné vazbě od ...
 • Přeji vám odvahu jít vlastní cestou, silnou víru, která vám dá sílu kráčet a klid v duši překonat všechny překážky. Vědět - chtít - odvážit se!
 • Gratulujeme vám ke křtu. Přeji si, abyste vždy zůstali šťastným Božím dítětem. Kéž vás Bůh ochrání a dohlíží na vás po celý život.

Dobré křestní výroky o Andělu strážném

Alternativou jsou výroky o Andělu strážném. Jsou tak univerzálně použitelné, že jsou vhodné téměř ve všech případech. Přejete dítěti, aby na ně mohl dohlížet jejich Anděl strážný.

 • Pán Bůh vám pošle svého anděla a učiní vaši cestu úspěšnou.
 • Bůh říká: / Pošlu před tebe anděla. Po celou dobu tě má chránit a přivést na místo, které jsem určil.
 • Bůh řekl Mojžíšovi a řekl ti: Pošlu anděla, aby šel před tebe, a vyhnal bych všechny tvé nepřátele.
 • Stráž mě jako jablko tvého oka. Ochraň mě ve stínu tvých křídel.
 • Všichni, kdo poslouchají Boha, obklopují jeho anděly silnou ochranou a dostávají je do bezpečí.
 • Bůh přikázal svým andělům, aby vás udržovali na všech vašich cestách.
 • Anděl říká: Zdravím vás, Bůh je s vámi, vybral si vás pro velké věci. “
 • Boží anděl říká: Nebojte se, našli jste milost před Bohem! “

Moderní rčení pro křest dívky

Křest se koná několik týdnů po narození, kdy se dívky a chlapci stěží navenek liší. A přesto je důležité najít rodově specifické výroky, aby se vytvořila identita a navázal vztah.

 • Chceme oslavit nový život, proto jsme všichni tady
  přejeme vám hodně štěstí a radosti, takže vám blahopřejeme.
 • Křest je krásný festival
  co lze udělat jen jednou.
 • Je to tedy zvláštní den
  Vždy rád vzpomínám.
 • Svíčka by vám měla za všech okolností poskytnout světlo pro váš život,
  vždy zůstaňte veselí a připraveni na úkol i v obtížných dobách.
  Protože i vy nyní můžete důvěřovat Bohu, jste nyní přijati,
  s Boží pomocí každý vylezl na mnoho hor.
 • I vy teď můžete důvěřovat Bohu
  Spolehněte se na něj každou hodinu.
 • Dnes zde budete pokřtěni a my můžeme být s vámi.
  Gratulujeme a přejeme vám hodně slunečního svitu do budoucna.
 • Dnes jsme zde všichni, nyní obdržíte Boží požehnání.
  Důvěřujte v Něho a uvidíte, že nikdy nestojíte v dešti.
 • Je pokřtěna malá holčička, jsme tu s nimi.
  Obavy, těžkosti a problémy se stávají stejnými.
  Protože Pán Bůh bude s vámi, pomůže vám a ochrání vás.
 • Boží milost a slunce by měly stát nad vaším životem
  a všechna přání, bez ohledu na to, jak malá, by se měla splnit.

Gratulujeme ke křtu od kmotrů

V minulosti byli kmotři považováni za svědky křtu. Dnes hrají roli především při výchově dětí. Kmotři musí být pokřtěni sami a musí patřit do kostela. Křest je neplatný bez sponzora. Pouze křty dospělých se mohou obejít bez kmotrů.

 • Přeji vám vše nejlepší pro váš křest. Jsem velmi rád, že vás mohu doprovázet na vaší životní cestě. Tvůj kmotr ...
 • Všechno nejlepší od vašeho kmotra při vašem svatém křtu. Přeji vám na vaší životní cestě to nejlepší.
 • Přeji vám vše nejlepší pro váš křest. Jsem velmi rád, že vás mohu doprovázet na vaší životní cestě a že se mohu podílet na vašem růstu a prosperitě. Tvůj kmotr ...
 • Gratulujeme vám ke křtu. Kéž vás Bůh ochrání před zármutkem a nebezpečím.
 • Bůh tě ochraňuj a všechno štěstí by ti mělo dát budoucnost. Gratulujeme vám ke křtu.
 • Jsem rád, že jste tady a obohatili náš život! Všechno nejlepší a lásku ke svému svatému křtu.
 • Drahé přání pro dítě a rodiče pro křest.
 • Kéž vám bude navždy poskytnuto štěstí světa. Gratulujeme vám ke křtu.

Evangelické křestní výroky pro chlapce

Jaký je rozdíl mezi katolickou a protestantskou církví? Zástupci obou vír jsou spojeni v Krista a věří v něj. Všechno to začalo Martinem Lutherem, který toto hnutí zahájil. Protestoval proti tomu, že bohatí lidé žijí lépe než chudí a že Bible je psána pouze v latině, které ne každý rozumí. Na konci bylo založeno několik dalších církví a slova „katolík“ a „protestant“ se staly názvy pro různé směry křesťanského náboženství. Rozdíl je většinou způsoben tradicemi, například protestantští křesťané nemají papeže; Ženy se také mohou stát pastýři a vdávat se.

 • Bůh nám nedal ducha strachu, ale síly, lásky a obezřetnosti.
 • Chci vám požehnat a vy byste měli být požehnáním.
 • Podívejte se, jaká láska nám Otec ukázal, že bychom měli být nazýváni Božími dětmi - a my také!
 • Zeptejte se a bude vám dáno; hledat, pak najdete; zaklepejte, pak se vám otevře.
 • Budete milovat Pána, svého Boha, z celého svého srdce a z celé své duše, ze všech svých myšlenek a ze všech svých sil. Zadruhé, měli byste milovat svého bližního jako sebe sama. Žádné jiné přikázání není větší než tato dvě.
 • Stráž mě jako oko oka, zaštiť mě ve stínu tvých křídel.
 • Pán vám žehnej a postará se o tebe; Pán rozzáří tvou tvář a bude k tobě milostivý; Pán na tebe pozvedne tvář a dá ti pokoj.
 • Ježíš Kristus říká: Jsem světlo světa. Kdokoli mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života.

Vřelé přání pro křest dítěte

Můžete si vybrat pěkné citáty ke křtu nebo jen jako přípitek. Citáty mohou pocházet z Bible, která je velmi vhodná ke křtu, z dětské literatury, z písní atd. Nejdůležitější je, že všechna slova, bez ohledu na to, proč, jak nebo jak, musí pocházet ze srdce. Protože na konci dne jde o malé dítě, není to den pro pokrytectví a hádky.

sladký text k odeslání dívky, která se vám líbí
 • Přeji vám vše nejlepší pro váš křest. Jsem velmi rád, že vás mohu doprovázet na vaší životní cestě a že se mohu podílet na vašem růstu a prosperitě. Růst do výšky a vytrvalosti jako váš strom života!
 • Gratulujeme vám ke křtu. Přeji si, abyste vždy zůstali šťastným Božím dítětem. Kéž vás Bůh ochrání a dohlíží na vás po celý život. Všechno nejlepší od ...
 • Přeji vám všechno štěstí na zemi a Boží požehnání. Gratulujeme vám ke křtu od kmotra ...
 • Gratulujeme drahé Lare a jejím šťastným rodičům k jejich křtu.
 • Vaše místo je u nás, podporu najdete v našich náručích. Chceme vás posílit, přenášet, dokud se sami nerozběhnete - přímo do dobrodružství života. A když hledáte podporu, vraťte se nám do náruče. Vždy to pro vás necháme otevřené.
 • Jsem rád, že jste tady a obohatili náš život! Všechno nejlepší a lásku ke svému svatému křtu. Boží požehnání s vámi bude vždy.
 • Budoucnost by pro vás měla nést květiny v jasných barvách, zářivě krásné. Štěstí a radost by ve vašem životě měla být každý den jasná
 • Chceme popřát vše nejlepší a lásku k vašemu křtu. Štěstí a štěstí by vás mělo navždy doprovázet. To a ještě mnohem více vám ze srdce přeji ...

Pěkné básně ke křtu

Křestní verše jsou dalším skvělým způsobem, jak na kartu napsat něco mimořádného. Bylo by docela dobré věnovat trochu času a najít vhodné básně především pro dítě, ale také pro rodiče. Musíte si také koupit pěknou kartu, něco tam namalovat nebo si kartu vyrobit sami. To funguje také s dětmi, které jsou starší.

 • Nyní je na všech vašich cestách
  od nynějška také božské požehnání.
  Kéž vás ochrání a povede
  a doprovázet tě svým životem.
  Ať je ve tmě záře
  nikdy se tak necítíš sám.
 • S Božím požehnáním opustíte jeho dům
  následuje vás do světa,
  vás doprovází každý den.
  I když máte pochybnosti
  ztratíte se, Bůh vám zůstane nablízku.
  Vždy je tu pro vás.
 • Tím, že vám dává požehnání
  ukazuje ti bože, že tě miluje.
  Zamknete ho hluboko ve svém srdci
  vždy bude s tebou.
 • Pán buď před tebou
  abychom vám ukázali správnou cestu.
  Pán bude vedle tebe
  obejmout tě
  chránit vás před nebezpečím.
  Pán bude za tebou
  aby tě udržel před zlomyslností zla.
  Pán mezi vámi
  chytit tě, když spadneš
  Pán s tebou
  aby tě uklidnil, když jsi smutný
  Pán bude kolem tebe
  bránit tě
  když na vás ostatní zaútočí.
  Pán nad tebou, aby ti požehnal.
  Ať vám tedy dobrý Bůh žehná -
  dnes, zítra a vždy.
 • Vzhled nestálý, ale dostatečně stabilní
  bloudit do dálky.
  Ruce jsou malé, ale dostatečně velké
  dosáhnout na hvězdy
  Jaký krásný obrázek
  mladý potomek, je šťastný.
  Jazyk je stále divoký
  ale srdce mluví jasně a zřetelně.
  Tady jsme teď, kde je jeho cesta
  začíná
  a řekněte: „To něco znamená!“
  a znamená dítě.

Velmi doufáme, že se vám náš výběr výroků, textů a básní na téma křtu líbil. Možná to můžete použít jako inspiraci k tomu, abyste brzy poblahopřáli svému dítěti nebo dítěti svých příbuzných nebo přátel k jejich křtu.