Citáty o soucitu

citace soucitu

Smrt je vždy obtížné řešit. Pokud někdo, koho znáte, utrpěl ztrátu, pak je správné vyjádřit soustrast. I když je nabídnete osobně, je také rozumné je zapsat také na kartu soucitu.

Zážitek ze ztráty milovaného člověka je zničující a může být pro rodinu velmi obtížným obdobím. Když někdo zemře, je důležité, aby jeho přátelé a členové rodiny pocítili útěchu a podporu lidí kolem sebe.Ať už jste přítel, příbuzný, spolupracovník nebo soused, pokud víte o ztrátě milovaného člověka, měli byste rozhodně projevit soustrast.

Každá smrt je jedinečná. Někdy člověk ztratil otce nebo matku, jindy ztratil dítě nebo manžela. Nebo možná tato osoba dokonce truchlí nad svým milovaným mazlíčkem. Možná milovaný zemřel na stáří nebo možná zemřel na nemoc nebo nehodu.

Je těžké znát správná slova, která byste řekli člověku, který nedávno ztratil někoho, koho miluje. Níže jsou uvedeny citáty o soucitu pro mnoho různých příležitostí. Tato slova vám mohou pomoci vyjádřit soucit s osobou, která truchlí nad takovou zničující ztrátou.

Citáty o soucitu

1. Když jste ztratili někoho, koho milujete, získáte anděla, kterého znáte.

2. Kéž v této neuvěřitelně těžké době najdete trochu klidu a pohodlí.

3. Moje srdce jde ven vám a vaší rodině, když procházíte touto strašnou ztrátou tak úžasného člověka.

4. Když zjistíš, že pláčeš za tím, co jsi ztratil, pamatuj, že pláčeš za někým, kdo ti požehnal radostí. Jaké štěstí máme, že jsme všichni poznali tak úžasného člověka.

5. Nikdy skutečně neztratíme lidi, které milujeme, dokonce ani k smrti.

soustrastní citace

6. Když ztratíte někoho, koho máte ve svém srdci drahocenného, ​​získáte anděla, kterého znáte.

7. Milovaní nemohou zemřít, protože láska je nesmrtelnost.

8. Žít v srdcích, která zůstanou pozadu, neznamená zemřít.

9. Když s vámi všichni truchlíme nad ztrátou vašeho milovaného, ​​ostatní se radují a setkávají se s ním za závojem.

10. Hroby jsou stopy andělů.

11. Někteří lidé zanechávají v našich srdcích takový dojem a my pro něj nikdy nejsme stejní. Tímto způsobem máme štěstí, i když truchlíme nad tak smutnou ztrátou.

12. Když někoho dostatečně miluješ, neexistuje nic jako sbohem.

13. Květiny mohou vyrůst z nejtemnějších okamžiků.

14. Smutek je cena, kterou platíme za lásku.

15. Lidský život je příběh vyprávěný Bohem.

16. Nejde o délku života, ale o hloubku života.

17. Slzy našeho Božího daru pro nás, protože nás uzdravují, jak plynou.

18. Když truchlíme, andělé jsou vždy blízko nás, aby šeptali, že naši blízcí jsou bezpečně v rukou Božích.

19. Když se z někoho, koho miluješ, stane vzpomínka, stane se z této vzpomínky poklad.

20. Kéž vám vzpomínky na milovaného člověka dodají sílu v následujících dnech.

21. Držím tě blízko v mém srdci, když truchlíš nad ztrátou svého milovaného člověka.

22. Udržování vás a vaší rodiny v našich myslích a srdcích, jak procházíte tímto těžkým obdobím.

23. Památku tvého milovaného udržujeme v našich srdcích s láskou a vzpomínkou.

24. Přejeme vám sílu pro dnešek a naději pro zítřek.

25. Dnes a v následujících dnech vězte, že nejste sami, když truchlíte nad svou ztrátou.

26. Slova nebudou otírat tvé slzy a objetí nemusí zmírnit bolest, ale drž se tvých vzpomínek, protože navždy zůstanou.

27. Zatímco všichni truchlíme nad ztrátou svého milovaného člověka, ostatní se radují, když čekají, až se s nimi setkají na druhé straně.

28. Květiny mohou vyrůst z temných okamžiků. Naše myšlenky jsou v této době ztráty s vámi.

29. Myslím na tebe a modlím se, abys dostal Boží útěchu.

30. V některých okamžicích života neexistují žádná slova, která by zmírnila ztrátu a bolest, kterou prožíváš.

31. Modlím se, aby tě v této době ztráty obklopovala láska Boží.

32. Neztrácej naději. Když slunce zapadá, hvězdy vycházejí.

33. Tvoje láska nikdy nemůže být nahrazena a vždy si ji budeme pamatovat všichni.

Všechno nejlepší k narozeninám mé krásné matky cituje

34. Nechť duše vašeho milovaného odpočívá v míru.

35. Lidé, které milujeme, nikdy skutečně nezmizí. Chodí po našich stranách každý den.

36. Co je krásné, nikdy nezemře. Přechází do další rozkoše, jako je mořská pěna nebo hvězdný prach.

nabídka soucitu

37. Kdo je milován, nikdy nezemře, protože být milován znamená být nesmrtelný.

38. Nikdy neexistují žádné skutečné sbohem, protože nedávno zesnulí budou vždy v našich srdcích.

39. Blaze těm, kdo truchlí, protože budou potěšeni.

40. Bůh je naše útočiště a síla.

41. Nechte se uklidnit vědomím, že v nebi je ještě jeden anděl.

42. Možná jste ztratili milovaného člověka, ale nebe získalo dalšího anděla.

43. Je těžké zapomenout na někoho, kdo nám dal tolik, abychom si pamatovali.

44. Nechte se inspirovat smrtí vašeho milovaného člověka a dodávejte nám odvahu každý den.

45. Rodina je kruh lásky, který není narušen ztrátou. Díky vzpomínkám je zesílen.

46. ​​Smrt zanechává zármutek, který nikdo nemůže uzdravit, a láska zanechává vzpomínku, kterou nikdo nemůže ukrást.

47. Ztráta milovaného člověka je stejně velká jako láska, která po něm zůstala.

48. Každý, koho jsme hluboce milovali, se navždy stane naší stranou.

49. Smutek může změnit tvar, ale nikdy nekončí.

50. Naše zkoušky, naše trápení a naše ztráty jsou to, co nás formuje.

51. Život nikdy není snadný, ani to tak být nemá. Jde jednoduše o to být radostný tváří v tvář zármutku.

52. Soucit jsou dvě srdce, která tahají za jednu zátěž.

soustrast citace

53. Ztráta milovaného člověka je jako ztráta končetiny.

54. Smutek nelze sdílet. Každý to nese sám v sobě svým vlastním způsobem.

55. Bůh nám neslíbil dny bez bolesti a život bez zármutku. Ale slíbil nám světlo na cestu a sílu, aby nás provedli celým dnem.

56. Přál bych si, abych ti mohl vzít všechnu tu bolest a zármutek, ale jediné, co můžu udělat, je nabídnout své rameno, abys plakal, mé uši k poslechu a svou ruku, abys mě držel.

57. Kéž láska přátel a rodiny zmírní váš zármutek a smutek.

58. Kéž vám milované vzpomínky na milovaného člověka přinesou chvíle klidu.

59. Kéž tě obklopuje věčný mír, protože truchlí nad ztrátou tvého milovaného člověka.

60. V této smutné době na tebe myslím a posílám lásku svou cestou.

61. Modlete se, aby se vás Bůh dotkl svou uzdravující rukou, jak snášíte bolest této ztráty.

62. Chvála toho, co je ztraceno, dělá vzpomínku drahou.

63. Protože někdo, koho milujeme, je nyní v nebi, je tu s námi malý kousek nebe.

64. Vzpomeňme si na svého milovaného s úsměvem a smíchem, protože tak by si chtěli pamatovat.

65. Blaze těm, kdo truchlí, protože budou potěšeni.

66. Omlouvám se za vaši ztrátu. Přál bych si, abych mohl všechno vylepšit.

67. Prosím, dejte mi vědět, jestli existuje něco, co vám mohu udělat, abych vám pomohl v této době ztráty.

68. Řeknout, že je mi líto tvé ztráty, nestačí. Ale v této těžké době pro vás neexistují žádná adekvátní slova, abych vám vyjádřil soustrast. Jen vězte, že jsem s vámi a myslím na vás, jak procházíte touto velkou ztrátou.

69. Přál bych si, abych pro tebe mohl udělat mnohem víc, než jen projevit soucit. Dejte mi prosím vědět, jak mohu pomoci.

70. Doufám, že na vás slunce dostatečně jasně svítí, když procházíte touto dobou temnoty a ztráty.

71. Vaše milovaná osoba bude vždy vzpomínána v našich srdcích a v našich myslích, když sdílíme milé vzpomínky a příběhy, které přinesou radost.

72. Kéž se vaše srdce postupem času uzdraví pomocí vzpomínek vašeho milovaného člověka.

73. Nechť plynutí času vnese do vašeho srdce mír, když se vypořádáte s touto hlubokou ztrátou.

ztráta nabídky někoho

74. I když nemůžeme začít vědět, čím prožíváte právě teď, chceme tu pro vás být v době, kdy to potřebujete, jak se vypořádáte se ztrátou svého milovaného člověka.

Ztráta po nemoci

75. Ztráta vašeho milovaného člověka nemůže být snadná. Přinejmenším však již nemají bolesti.

76. Omlouvám se za ztrátu tvé ženy. Můžete se utěšit tím, že víte, že jste ji milovali a že jste udělali vše, co jste mohli, abyste zmírnili její bolest a utrpení.

77. Upřímnou soustrast, když truchlíš nad ztrátou svého milovaného člověka, který tak statečně bojoval se svou nemocí. Kéž nyní odpočívá v míru a usmívá se na nás z nebe.

78. Po dlouhém boji s jeho zdravím je váš milovaný pryč. Je hořkosladké, protože věděl, že už není mezi námi, a zároveň věděl, že už netrpí. Všichni, kdo ho znali, mu budou velmi chybět a modlíme se, abyste našli sílu uzdravit se z této ztráty.

Ztráta matky

79. Ztráta rodiče je téměř jako ztráta sebe sama. Kdo jsme bez našich rodičů? Ale váš rodič ve vás bude žít dál a my víme, že už jste na ně hrdí.

80. Matka miluje své dítě dlouho před narozením a její láska ve vás zůstane i dlouho poté, co je pryč.

81. Matky drží své děti na krátkou dobu za ruce, ale drží je za srdce navždy.

82. Nechť duše tvé matky odpočívá v míru.

83. Ztráta matky je něco, co nelze nikdy nahradit, ale láska matky je něco, co nikdy nemůže být ztraceno.

84. Vaše matka byla skutečným andělem na Zemi a nyní je skutečným andělem v nebi.

85. Nebe získalo anděla s tvou matkou, zatímco my jsme jednoho ztratili.

86. Matka je náš první učitel a přítel. Omlouvám se za vaši ztrátu.

Ztráta otce

87. Tvůj otec je muž, ke kterému jsem vždy vzhlížel. Je mi líto vaší ztráty.

88. Tvůj otec byl dokonalým příkladem toho, co to znamená být dobrým otcem. Důkaz, že udělal něco dobrého, přijde na vás.

89. Tvůj otec tě držel v náručí a nosil tě ve svém srdci. Nyní je s Pánem a je mimo újmu.

90. Tvůj otec se o tebe vždy staral a snažil se tě chránit, i když jsi starší. A vím, že se bude stále dívat dolů a chránit vás před nebem.

91. Otec je náš první ochránce a hrdina. Dokážu si jen představit, jak těžká pro vás tato ztráta musí být. Máte mé nejhlubší sympatie.

Ztráta dítěte

92. Jak krátký byl život vašeho dítěte, stále to byl ten drahocenný plný radosti a lásky. Jejich paměť bude v našich srdcích žít navždy.

93. Slova nemohou zaplnit prázdnotu, když ztratíme dítě. Posílám modlitby za uzdravení.

94. Ztráta dítěte je to nejtěžší, s čím se rodič může vypořádat. Vezměte prosím na vědomí, že jsme zde, abychom vám pomohli v této době smutku.

95. Ztráta dítěte je pro nás všechny tak nepochopitelná. Všichni s vámi truchlíme nad ztrátou vašeho malého.

96. Ztráta dítěte je pro rodiče tou nejzávažnější věcí, kterou si musí projít. Nejste v tom sami.

97. Bylo to požehnání znát tvého malého. Máte mou nejhlubší soustrast.

98. Život nemá smysl, když ztratíte dítě. Modlím se, abys našel způsob, jak znovu vidět krásu ve věcech, jak se na tebe tvůj malý úsměv z nebe usmívá. Upřímnou soustrast s vaší ztrátou.

99. Vaše dítě bylo výjimečnou lidskou bytostí, kterou hluboce milovali a obdivovali všichni, kdo ho znali. Ale všichni víme, že vy, jeho rodiče, jste ho milovali ze všeho nejvíc. V této těžké době s vámi truchlíme.

100. Pouto, které existuje mezi vámi a vaším dítětem, je takové, které nelze narušit, ani na něj nelze snadno zapomenout. Je nám velmi líto vaší ztráty.

101. Ztráta někoho tak mladého je pro nás všechny šokem. Posíláme vám naše nejhlubší sympatie, když truchlíte nad ztrátou svého dítěte.

102. Bez ohledu na to, jak krátký byl jeho čas s námi, bylo vaše dítě na Zemi umístěno z nějakého důvodu, ne-li, aby nám všem přineslo radost.

ztráta nabídky dítěte

Ztráta manžela

103. Tvůj manžel tam s tebou už možná nestojí osobně, ale jeho láska bude vždy po tvém boku. Omlouváme se za vaši ztrátu.

104. Láska nikdy neumírá. Je mi líto, že jsem slyšel o ztrátě vašeho manžela.

105. Je-li pouto mezi dvěma lidmi silné, nemůže je roztrhnout ani smrt. Naše hluboká soustrast, když oplakáváte svého manžela.

106. I když už není mezi námi, nikdo ti nemůže vzít úžasné vzpomínky na tvého milujícího manžela.

107. Během této velmi těžké doby se modlím, aby ti Bůh dal sílu, aby tě dostal do ztráty svého manžela.

108. Zanechat po sobě milující manželku a milující rodinu je něco, co může být pro každého z nás velmi obtížné pochopit. Zatímco jeho duše odešla, jeho láska s tebou zůstane vždy.

109. Je mi líto, že jsem slyšel o ztrátě vašeho manžela. Dokážu si jen představit žal a nesmírnou bolest, kterou musíte prožívat. Moje myšlenky a modlitby jsou s vámi v této těžké době vašeho života.

110. Váš manžel byl větší než život a všichni na něj budeme s láskou vzpomínat.

111. Kéž milé vzpomínky na vašeho manžela zůstanou s vámi a vašimi dětmi po mnoho dalších let. Upřímnou soustrast.

Ztráta manželky

112. Smrt vaší manželky měla zásadní dopad na celý náš život. Kéž odpočívá v klidu a ať vy a vaše rodina v této těžké době uzdravíte.

113. Kéž v následujících dnech najdeš sílu, když budeš řešit ztrátu své ženy.

114. Vaše žena byla jediná svého druhu, opravdu jako nikdo jiný na tomto světě. Budeme si vážit vzpomínek, které na ni máme. Naše nejhlubší sympatie k vaší ztrátě.

115. Nikdo na tomto světě nikdy nemůže nahradit vaši milovanou manželku. Truchlíme s tebou, když se potýkáš s její ztrátou.

116. Znát tvou manželku bylo požehnáním a je nám líto, že jsme slyšeli o její smrti. Naše myšlenky a modlitby jsou s vámi.

117. Ztratit osobu, která byla po všechny ty roky po vašem boku, nemůže být snadné. Vězte, že truchlíme nad smrtí vaší manželky a že vám vyjadřujeme soustrast.

118. Ztratit manželku je jako ztratit pravou ruku. Jsem tu pro vás, pokud potřebujete mluvit.

119. Vaše žena byla v tomto světě zářným světlem a každému, kdo měl to štěstí, že ji znal, bude velmi chybět.

120. Vaše manželka byla milující matka a manželka, úžasná přítelkyně a ještě mnohem víc pro každého, kdo ji znal. Všem nám bude velmi chybět.

121. Láska, kterou váš život věnoval všem v jejím životě, bude v nás žít vždy, i dlouho poté, co bude pryč.

Ztráta zvířete

122. Neexistuje větší společník a větší přítel než pes. Je mi líto vaší ztráty.

123. Upřímnou soustrast se ztrátou tvého věrného, ​​chlupatého přítele.

124. Otisky tlap vašeho milovaného člověka navždy zanechají otisk našeho srdce.

125. Psi nejsou celý náš život, ale dělají celý náš život. Je mi líto vaší ztráty.

126. Omlouvám se za ztrátu tvého milovaného přítele. Přinejmenším víme, že všichni psi jdou do nebe.

127. Váš milovaný mazlíček nám všem přinesl radost a vím, že nejsem sám, když říkám, že mi bude velmi chybět. Máte mé nejhlubší sympatie ke ztrátě tak milujícího a věrného společníka.

Závěr

Pokud si nejste jisti, co máte v takové obtížné době říci, tyto citáty o soucitu vám mohou pomoci předat příslušnou zprávu těm, kteří jsou v procesu truchlení. Pamatujte, že smutek se projevuje různými způsoby.

Dejte vědět tomu, kdo truchlí, že jste tam, pokud to potřebujete, a nezapomeňte vyplnit svou soucitnou kartu nebo soucitnou kartu srdečnými slovy útěchy a soustrast.

Pokud jste znali osobu, která zemřela, zkuste vymyslet ty nejlepší vlastnosti, které si o této osobě pamatujete. Když se zmíníme o úžasných způsobech, jakými si budete pamatovat tuto osobu, mohlo by to truchlícímu přinést určitou útěchu.

Máte nějaké konkrétní vzpomínky na zesnulého, které byste chtěli vyjádřit soustrastem? Nikdy nevíte, že truchlící rodina může být vděčná za to, že má nějaké dobré vzpomínky na svého milovaného, ​​který nyní předal.

Ať už to znamená vyslechnout si vzpomínku na vzpomínku, kterou tam nebyli, aby ji sdíleli, nebo si vypisujete vzpomínku, kterou jste všichni sdíleli společně, z vlastní perspektivy, ocení, že si jejich milovaná osoba bude pamatovat dlouho poté, co zmizí.

Dokonce i dlouho poté, co milovaný zemřel, ti, kteří zůstali, si s láskou vzpomínají, že jste tam byli pro ně v době jejich smutku.

956akcie