Citáty o důvěře

citáty o důvěře

Ve vztahu hodně záleží na důvěře. Ve skutečnosti to můžeme dokonce přirovnat k významu lásky. Nemůžete milovat osobu, které nedůvěřujete, a nemůžete věřit někomu, kdo vás nemiluje.

V nejjednodušším smyslu se vztahy točí kolem důvěry. Vypadá to přirozeně v rodinách, například mezi rodiči a sourozenci, ale může být také obtížné je dávat nebo přijímat od cizince. Důvěru lze vyjádřit slovy, ale obvykle se projevuje v činech.Například sdílení svých nejhlubších tajemství se svou matkou znamená, že víte, že vás nezavrhne, ať už se stane cokoli. Dalším příkladem je, když vás váš otec jako dítě naučil jezdit na kole - víte, že vás nenechá jít, zatímco pracujete na dosažení rovnováhy.

Najít osobu, které můžete zcela důvěřovat, je požehnáním. Určitě jste slyšeli o rodinách nebo manželstvích, která se rozpadla, protože v jejich vztahu nebyla důvěra. To ukazuje, jak důležitá je důvěra, protože může vytvářet nebo narušovat vztahy. Pokud jste právě teď ve svém životě obklopeni důvěryhodnými lidmi, jste jedním z těch šťastných, takže si je nechte. Vždy se na ně můžete spolehnout během životních vzestupů i pádů.

Dáváme vám dlouhý seznam citátů o důvěře, abychom vám pomohli plně pochopit, co je důvěra, a abychom vám připomněli její důležitost v našem životě!

Citáty o důvěře

1. Milujte všechny, důvěřujte několika, nedělejte nic špatnému. - William Shakespeare

2. Věřím, že pokud si udržíte svou víru, udržíte si důvěru, zachováte správný přístup, pokud jste vděční, uvidíte, že Bůh otevírá nové dveře. - Joel Osteen

3. Důvěra je jako krevní tlak. Je tichý, zásadní pro dobré zdraví a při zneužití může být smrtelný. - Frank Sonnenberg

4. Důvěra je mazání, které organizacím umožňuje pracovat. - Warren Bennis

5. Důvěra otevírá nové a nepředstavitelné možnosti. - Robert. C. Solomon

6. Důvěřujte v Boha ve velké věci. Se svými pěti bochníky a dvěma rybami vám ukáže způsob, jak nakrmit tisíce. - Horace Bushnell

7. Většina dobrých vztahů je postavena na vzájemné důvěře a respektu. - Mona Sutphen

8. Opravdu věřím, že všechno, co děláme, a každý, koho potkáme, je postaveno do cesty za nějakým účelem. Nejsou žádné nehody; jsme všichni učitelé - pokud jsme ochotni věnovat pozornost lekcím, které se učíme, důvěřovat svým pozitivním instinktům a nebát se riskovat nebo počkat, až nám na dveře zaklepe nějaký zázrak. - Marla Gibbs

9. Nabídl jsem dnes mír? Vykouzlil jsem někomu úsměv na tváři? Řekl jsem slova uzdravení? Opustil jsem svůj hněv a zášť? Odpustil jsem? Miloval jsem? To jsou skutečné otázky. Musím věřit, že ten kousek lásky, který teď zasívám, přinese mnoho ovoce, zde na tomto světě i v příštím životě. - Henri Nouwen

10. Výročí svatby je oslavou lásky, důvěry, partnerství, tolerance a houževnatosti. Pořadí se pro daný rok liší. - Paul Sweeney

11. Lež může cestovat napůl po celém světě, zatímco pravda se obléká. - Charles Spurgeon

12. Nemůžete spojit tečky těšící se; můžete je spojit pouze při pohledu zpět. Musíte tedy věřit, že tečky se ve vaší budoucnosti nějak spojí. Musíte něčemu důvěřovat - svému nitru, osudu, životu, karmě, cokoli. Tento přístup mě nikdy nezklamal a změnil celý můj život. - Steve Jobs

13. Nejlepší způsob, jak zjistit, zda někomu můžete věřit, je důvěřovat mu. - Ernest Hemingway

14. Kdokoli nedbá na pravdu v malých věcech, nelze mu důvěřovat v důležitých věcech. - Albert Einstein

15. Důvěra ve sny, protože v nich je skrytá brána do věčnosti. - Khalil Gibran

16. Nedovolte, aby se vaše srdce trápila. Věřit v Boha; věřte také ve mě. - Ježíš Kristus

17. Věřím, že důvěryhodný přístup a trpělivý přístup jdou ruku v ruce. Uvidíte, že když se pustíte a naučíte se důvěřovat Bohu, uvolní to radost ve vašem životě. A když důvěřujete Bohu, můžete být trpělivější. Trpělivost není jen o čekání na něco, ale také o tom, jak čekáte, nebo o vašem postoji během čekání. - Joyce Meyer

18. Důvěra nevinných je nejužitečnějším nástrojem lháře. - Stephen king

citáty o důvěře

19. Běda člověku, jehož srdce se v mladosti nenaučilo doufat, milovat - a důvěřovat životu. - Joseph Conrad

20. Vedení obsahuje určité prvky dobrého řízení, vyžaduje však, abyste inspirovali a budovali trvalou důvěru. Aby organizace nebyla jen dobrá, ale aby zvítězila, znamená vedení evokovat účast větší než je popis pracovní pozice, závazek hlubší než jakékoli znění pracovní smlouvy. - Stanley A. McChrystal

21. Při hledání lásky si myslím, že je důležité být trpělivý. V rámci vztahu si myslím, že je důležité být upřímný, komunikovat, respektovat a důvěřovat a snažit se dát víc, než si vezmete. - Kina Grannis

22. Důvěru je těžké získat. Proto je můj kruh malý a těsný. Jsem trochu legrační, když jsem hledal nové přátele. - Eminem

23. Pro každý dobrý důvod, proč je třeba lhát, existuje lepší důvod, proč říkat pravdu. - Bo Bennett

24. Buďte věrní sami sobě, zůstaňte soustředění a zůstaňte sebou, radte si s ostatními lidmi, používejte, co můžete, ale nevadí vám, co pro vás není. Většinou si důvěřujte a věřte tomu, co děláte. - Musiq Soulchild

25. Pokud vás lidé mají rádi, poslouchají vás, ale pokud vám důvěřují, budou s vámi obchodovat. - Zig Ziglar

26. Důvěra je lepidlem života. Je to nejdůležitější složka účinné komunikace. Je to základní princip, který drží všechny vztahy. - Stephen Covey

27. Věk se zdá být nejlepší ve čtyřech věcech; staré dřevo nejlépe hořet, staré víno k pití, starí přátelé, kterým důvěřovat, a starí autoři ke čtení. - Francis Bacon

28. Věřte si. Vytvořte si takové já, se kterým budete rádi žít celý svůj život. Využijte své maximum tím, že rozdmýcháváte drobné vnitřní jiskry možnosti do plamenů úspěchu. - Golda Meir

29. Miluji ženy, ale mám pocit, že některým nemůžete věřit. Někteří z nich jsou lháři, víš? Jako bych byl v parku a potkal jsem tu dívku, byla roztomilá a měla psa. A šel jsem k ní, začali jsme spolu mluvit. Řekla mi jméno svého psa. Pak jsem řekl: „Kousne?“ Ona řekla: „Ne.“ A já jsem řekl: „Ach jo? Tak jak se stravuje? ‘Lhář. - Demetri Martin

30. Loajalita a oddanost vedou k statečnosti. Statečnost vede k duchu obětavosti. Duch obětavosti vytváří důvěru v sílu lásky. - Morihei Ueshiba

31. Strávil jsem mnoho let snahou předběhnout nebo přelstít zranitelnost tím, že jsem zajistil určité a určité věci, černé a bílé, dobré a špatné. Moje neschopnost opřít se o nepohodlí zranitelnosti omezila plnost těch důležitých zážitků, které jsou plné nejistoty: Láska, sounáležitost, důvěra, radost a kreativita. - Brene Brown

32. Moje životní motto je v zásadě snížit vaše standardy a očekávání, abyste nikdy nebyli zklamáni a nikdy nedůvěřovali ničemu, a já se snažím připravit na den, kdy se probudím, a každý, koho znám, je jako, 'LOL JK nejlepší dlouhodobý praktický vtip, jaký jsem kdy zažil, takže jsem se opravdu nikdy nenechal vyděsit nebo se z něčeho příliš nadchnout. - Tavi Gevinson

33. Nikdy nevěř úplně nikomu kromě Boha. Milujte lidi, ale plně důvěřujte pouze Bohu. - Lawrence Welk

34. Láska psa je čistá věc. Dává vám důvěru, která je úplná. Nesmíte to zradit. - Michel Houellebecq

35. Nejlepším důkazem lásky je důvěra. - Joyce Brothers

citáty o důvěře

36. Mít víru znamená věřit si ve vodu. Když plaveš, vody se neuchytíš, protože pokud ano, potopíš se a utopíš. Místo toho se uvolníte a vznášíte se. - Alan Watts

37. Vedoucí pracovníci musí být příkladem integrity a získávat důvěru svých týmů prostřednictvím svých každodenních akcí. Když to uděláte, nastavíte vysoké standardy pro každého ve vaší společnosti. A když tak učiníte s pozitivní energií a nadšením pro společné cíle a účel, můžete se hluboce spojit se svým týmem a zákazníky. - Marillyn Hewson

38. Nikomu nevěřím, ani sobě. - Joseph Stalin

39. Můžeš být podveden, pokud příliš důvěřuješ, ale pokud nebudeš dostatečně důvěřovat, budeš žít v mukách. - Frank Crane

40. Nikdy nevěř nikomu, kdo nepije kávu. - AJ Lee

41. Moje důvěra v Boha vychází ze zkušenosti, že mě miluje, den co den, ať už je den bouřlivý nebo spravedlivý, ať už jsem nemocný nebo v dobrém zdravotním stavu, ať už jsem ve stavu milosti nebo ostuda. Přichází ke mně, kde žiji, a miluje mě takovou, jakou jsem. - Brennan Manningová

42. Staré dřevo nejlépe hořet, staré víno k pití, starí přátelé, kterým důvěřovat, a starí autoři ke čtení. - Athéna

43. Důvěřujte svým vlastním instinktům, jděte dovnitř a následujte své srdce. Hned od začátku. pokračuj a postav se za to, v co věříš. Jak jsem se dozvěděl, to je cesta ke štěstí. - Lesley Ann Warren

44. Pokud lidé nemohou věřit své vládě, že bude vykonávat práci, pro kterou existuje - chránit je a podporovat jejich společný blahobyt - vše ostatní je ztraceno. - Barack Obama

45. Věřím vám: To je obrovské. To je pravda. To je skutečná láska. Každý používá „miluji tě“ tak volně. - Justin Chatwin

46. ​​Já nejsem, Pán byl! Vždy jsem mu říkal: ‚Věřím ti. Nevím, kam jít nebo co mám dělat, ale očekávám, že mě povedeš, vždycky. - Harriet Tubman

47. Přítele v mé nepříjemnosti si vždy nejvíce vážím. Mohu lépe důvěřovat těm, kteří pomohli zmírnit temnotu mých temných hodin, než těm, kteří jsou tak připraveni užít si se mnou slunce mého blahobytu. - Ulysses S. Grant

48. Nejdůležitější lekcí, kterou jsem se naučil, je důvěřovat Bohu za každých okolností. Mnohokrát procházíme různými zkouškami a následování Božího plánu vypadá, jako by to nedávalo vůbec žádný smysl. Bůh je vždy pod kontrolou a nikdy nás neopustí. - Allyson Felix

49. Nevím, co se světu může zdát, ale zdálo se mi, že jsem byl jen jako chlapec, který si hraje na mořském pobřeží a občas se ponoří do hledání hladšího oblázku nebo hezčí skořápky, než je běžné, zatímco velký oceán pravdy ležel přede mnou neobjevený. - Isaac Newton

50. Důvěřujte svému instinktu až do konce, i když nemůžete poskytnout žádný důvod. - Ralph Waldo Emerson

51. Když vlak projde tunelem a setmí se, lístek nevyhodíte a nevyskočíte. Stále sedíte a důvěřujete inženýrovi. - Corrie Ten Boom

citáty o důvěře

52. Zklamání je nevyhnutelné. Ale abych se odradil, mám na výběr. Bůh by mě nikdy neodradil. Vždycky mi ukázal, abych mu důvěřoval. Proto moje odrazení pochází od Satana. Když procházíte emocemi, které máme, nepřátelství není od Boha, hořkost, neodpuštění, to vše jsou útoky Satana. - Charles Stanley

53. Důvěra je budována důsledně. - Lincoln Chafee

54. Důvěra je pro mě velkým slovem. Loajalita a důvěra jsou pro mě vším. Je to jádro toho, o čem jsem, a o čem snad lidé kolem mě budou. Je to určitá věc, která vám dává pocit bezpečí. Je to největší faktor ve všem, co dělám. - Tommy Mottola

55. Nikdy nevěřte počítači, že nemůžete vyhodit okno. - Steve Wozniak

vždycky víš, jak mě rozesmát

56. Důvěřujte, ale ověřte. - Ronald Reagan

57. Nemohu věřit muži, že ovládá ostatní, kteří se nemohou ovládat sami. - Robert E. Lee

58. Zdravý vztah je založen na neochvějné důvěře. - Beau Mirchoff

59. Uvádím věci na pravou míru a věřím, že je vše na správném místě, jsem vděčný za to, že jsem zdravý. Pak si nasaďte čepici a zabijáckou červenou rtěnku a lesk, které vždy vypadají dobře. - Sasha Jackson

60. Důvěra není jen otázkou pravdivosti nebo dokonce stálosti. Je to také otázka přátelství a dobré vůle. Věříme těm, kteří mají na srdci naše nejlepší zájmy, a nedůvěřujeme těm, kteří se k našim obavám zdají hluchí. - Gary Hamel

61. Je děsivé, že všechno, co mi říkáš, může být lež. Bez komunikace neexistuje žádný vztah. Bez úcty neexistuje láska. Bez důvěry není důvod pokračovat.

62. Nelituješ, že jsi to udělal, je mi líto, že jsem to zjistil.

63. Po tobě nemůžu nikomu věřit

64. Budování důvěry trvá roky, druhé se rozbije a navždy se opraví.

citáty o důvěře

65. Nebojíte se budoucnosti. Pronásleduje vás strach z opakování minulosti. - T.W.W.

66. Její intuice byla její oblíbená supervelmoc.

67. Jedním z nejhorších pocitů na světě je pochybovat o něčem, o čem jste si mysleli, že je nepochybné.

68. Cvičím nepřipojení. Přijímat, co přichází, a umožnit mu odejít, když je čas. Co pro mě bude bez námahy.

69. Když se něco cítí pryč, je to tak. - Abraham Hicks

70. Bolest mění lidi, nutí je méně věřit, více přemýšlet a uzavírat lidi.

71. Vaše nejhorší bitva je mezi tím, co víte, a tím, co cítíte.

72. Pták sedící na stromě se nikdy nebojí zlomení větve, protože její důvěra není na větvi, ale na jejích křídlech. Vždy věř v sebe.

73. Pokud chcete mít důvěru, buďte upřímní.

74. Vyberte si mě nebo mě ztraťte. Nejsem záložní plán a rozhodně ani druhá volba.

75. Nikdy netlačte na věrnou osobu do bodu, kdy ji už nezajímá.

76. Ten, kdo vás miluje, vás nikdy nepřekvapí.

77. Věřil jsem ti, ale teď tvá slova nic neznamenají, protože tvé činy mluvily pravdu.

78. Modlete se, pak to nechte jít. Nezkoušejte manipulovat nebo vynucovat výsledek. Jen důvěřujte Bohu, že ve správný čas otevře správné dveře.

79. Důvěřujte čekání. Přijměte nejistotu. Užijte si krásu stát se. Když nic není jisté, všechno je možné.

80. Když jsou vaše starosti hlasitější než vytí větru a vaše síla ubývá a věci se lámou víc, než se ohýbají, pak jste dosáhli konce. Ideální místo pro začátek znovu. - Morgan Harper Nichols

81. Respekt je získán. Poctivost se cení. Získává se důvěra. Věrnost je vrácena.

82. Pokud máte pocit, že něco není v pořádku s osobou nebo situací, věřte tomu.

citáty o důvěře

83. Věřte jen někomu, kdo ve vás vidí tyto tři věci: smutek za vaším úsměvem, lásku za váš hněv a důvod za vaším mlčením.

84. Real je v dnešní době tak vzácný.

85. Někdy dát někomu druhou šanci je jako dát mu kulka navíc pro jeho zbraň, protože ti chyběl poprvé.

86. Problémy s důvěrou pocházejí z toho, že jsme se posrali.

87. Nejhorší na lhaní je vědět, že jsi nestál za pravdu.

88. Moje láska je bezpodmínečná. Moje důvěra a moje úcta nejsou.

89. Nechci dokonalý, chci upřímný.

90. Buďte opatrní, komu dáváte přednost. Naslouchající ucho je také běžící ústa.

91. Nevěřím snadno. Když vám tedy řeknu, že „věřím vám“, nenechte mě litovat.

92. Nevěřte všemu. Vidíš? I sůl vypadá jako cukr.

93. Když se k vám lidé chovají, jako by jim to bylo jedno, nevěřte jim.

94. Nenávidím tě. Jsem jen zklamaný, že ses proměnil ve vše, co jsi řekl, že nikdy nebudeš.

95. Pokud vás odříznu, je pravděpodobné, že jste mi podal nůžky.

96. Důvěra vás zabije, láska vás zraní a být skutečným nenávidí.

97. Někdy můžete věřit jedině vy sami.

98. Láska roste tam, kde je položena důvěra a láska umírá tam, kde je zrazena. - Tygřice Luv

99. Je mi líto, pokud se vám nelíbí moje upřímnost. Ale abych byl spravedlivý, nemám rád vaše lži.

100. Omluva přijata, důvěra odepřena.

101. Trust nepřichází s náplní. Jakmile je pryč, pravděpodobně ji nedostanete zpět, a pokud ano, nikdy to nebude stejné. A to je fakt.

102. Nejsem naštvaný, že jsi mi lhal, jsem naštvaný, že ti od nynějška nemohu uvěřit. - Friedrich Nietzsche

103. Čím jsem starší, tím víc si uvědomuji hodnotu soukromí, kultivace tvého kruhu a vpustění pouze určitých lidí dovnitř. Můžeš být otevřený, čestný a skutečný a přitom rozumět, ne každý si zaslouží místo u stolu svého života .

104. Jakmile tě chytím v lži, nutí mě to zpochybňovat všechno, co říkáš.

105. Je-li důvěra narušena, promiň nic neznamená.

citáty o důvěře

106. Chovej se, jako bys věřil lidem, ale nedůvěřuj.

107. Pravá láska je o zranitelnosti; umožnit někomu vidět, že ho ve svém životě chcete a potřebujete, a důvěřovat mu, že vám neublíží.

108. Lidé se mě ptají, proč je tak těžké lidem důvěřovat. Ptám se jich, proč je těžké dodržet slib.

109. Pokud se slova nesčítají, je to obvykle proto, že pravda nebyla do rovnice zahrnuta.

110. Pokud nevěříte, není možné, že byste mohli milovat.

111. Pokud nemáte v úmyslu mě chytit, nikdy mě nenechte spadnout.

112. Důvěra je jako guma, po každé chybě se zmenšuje a zmenšuje.

113. Tři věci, které byste nikdy neměli porušit: slib, důvěra a něčí srdce.

114. Starosti nic nemění, ale důvěra v Boha všechno mění.

115. Odpouštím lidem, ale to neznamená, že přijímám jejich chování nebo jim věřím. Odpouštím mi, abych se mohl pustit a jít dál ve svém životě.

116. Nikdy nevěř svým obavám, neznají tvou sílu.

117. Je to, jako kdybys byl zraněn. Máte strach se znovu připojit. Jako byste měli strach, že vám každý člověk, který se vám začne líbit, zlomí srdce.

118. Věřte v Boha a kupředu s vírou a důvěrou v budoucnost. - Gordon B. Hinckley

119. Když se zavazujete, budujete naději. Když to udržíte, budujete důvěru.

120. Mám problémy s důvěrou, protože lidé mají problémy s lhaním.

121. Vztahy jsou o důvěře. Pokud musíte hrát na detektiva, je čas jít dál.

122. Lepidlem, které drží všechny vztahy pohromadě - včetně vztahu mezi vůdcem a vedeným - je důvěra a důvěra je založena na integritě. - Brian Tracy

123. Věřte si, pak budete vědět, jak žít. - Johann Wolfgang von Goethe

124. Lepší je důvěřovat muži, který se často mýlí, než tomu, kdo nikdy nepochybuje. - Eric Sevareid

125. Dělat důvěru tango trvá dva - ten, kdo riskuje (poručník) a ten, kdo je důvěryhodný (poručník); každý musí hrát svoji roli. - Charles H. Green

126. Důvěra se buduje, když je někdo zranitelný a není využíván. “ - Bob Vanourek

127. Pokud ve své společnosti nemáte důvěru, nemůžete ji převést na své zákazníky. - Roger Staubach

128. Znovu a znovu si důvěřujte. Když je úroveň důvěry dostatečně vysoká, lidé překračují zdánlivé limity a objevují nové a úžasné schopnosti, o kterých dříve nevěděli. - David Armistead

129. Když se lidé navzájem ctí, existuje důvěra, která vede k synergii, vzájemné závislosti a hlubokému respektu. Obě strany se rozhodují a rozhodují na základě toho, co je správné, co je nejlepší, co je vysoce ceněné. - Blaine Lee

130. Když se nadaný tým věnuje nesobecké důvěře a spojuje instinkt s odvahou a úsilím, je připraven vylézt. - Patanjali

131. Kdo nevěří dostatečně, tomu nebude věřeno. - Lao Tzu

132. Vedení vyžaduje pět složek - mozek, energii, odhodlání, důvěru a etiku. Klíčové výzvy dneška jsou z hlediska posledních dvou - důvěry a etiky. - Fred Hilmer

133. Musíte důvěřovat a věřit v lidi, jinak se život stane nemožným. - Anton Čechov

134. Málo věcí pomůže jednotlivci více, než jen dát na něj odpovědnost a dát mu najevo, že mu důvěřujete. - Booker T. Washington

135. Je to vzájemná důvěra, dokonce více než vzájemný zájem, který drží lidské asociace pohromadě. - H. L. Mencken

136. Když je účet důvěryhodnosti vysoký, komunikace je snadná, okamžitá a efektivní. - Stephen R. Covey

137. Je těžké uvěřit, když vše, co máte z minulosti, je důkaz, proč byste neměli.

138. Zkuste to znovu, tentokrát se mnou. - Bůh

140. Věřím další kapitole, protože znám autora.

141. Přestaň mě žádat, abych ti věřil, zatímco já stále kašlem na vodu z doby, kdy jsi mě nechal topit.

142. Důvěřuj mému načasování. - Bůh

143. Zraň mě pravdou, ale nikdy mě neutěšuj lží.

144. Respektujte lidi, kteří vám důvěřují. Důvěřovat lidem trvá hodně, takže se k jejich důvěře chovejte jako k vzácnému porcelánu. - Brandon Cox

145. Důvěra je vždy získávána, nikdy nedávána. - R. Williams

146. Důvěra se získá pouze tehdy, když jedna osoba riskuje a není poškozena. Roste, protože lidé stále více riskují a při tomto procesu se neubližují. - Glen Williams

147. Abyste získali důvěru, je nejprve důležité, abyste byli důvěryhodní. To znamená, že byste měli být přímí ke všem svým jednáním. - Paul Melendez

148. Věřte více v ušlechtilost charakteru než v přísahu. - Solone

68akcie